CÔNG TY ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA HỮU VỤ

Phố Ba Huyện – Khắc Niệm – Bắc Ninh

0982.536.466(HotLine)

huuvu.auto@gmail.com

MST: 2300631472

Ngày cấp giấy phép: 22/02/2011

Nơi cấp: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh